Om Laundry
Att tänka utanför boxen

Andreas Nyberg

Laundry Affärsutveckling drivs av Andreas Nyberg, som är entreprenör, privat investerare och affärsutvecklare. Andreas har många års erfarenhet av att starta upp och utveckla egna och andras bolag. Han har jobbat i en mängd olika branscher inom handel, logistik, produktion, design och kvalitet. Oavsett affärsområde så har Andreas en unik förmåga att hitta och renodla det unika värdet i människors drömmar och visioner, och att utifrån det ta fram strategier, riktningar och flöden. Den processen, ”the LDRY DNA”, är stommen för att skapa stabila och långvarigt lönsamma affärer. Det kreativa angreppsättet och out-side-the-box-tänket som Laundry sedan tillför ger nya perspektiv, som ofta är avgörande för att en affärsidé ska bryta igenom bruset och hitta sin plats på marknaden. Idag fokuserar Andreas och Laundry helt på att investera och bygga värde i entreprenörsledda bolag, ofta genom att frigöra bunden kompetens och hitta nya vägar framåt.

Know-how och entreprenörskap

Andreas Nyberg var med som en av grundarna till Logit Europe AB, ett kundintegrerat trejepartslogistik företag inom konfektionsindustrin. Andreas bidrog med know-how och entreprenörskap som lade grunden till företagets framgångsrika utveckling. 2012-2014 nominerades Logit till DI-Gasellföretag.

Niclas Schönfelder, Logit Europe AB

Know-how och entreprenörskap

Andreas Nyberg var med som en av grundarna till Logit Europe AB, ett kundintegrerat trejepartslogistik företag inom konfektionsindustrin. Andreas bidrog med know-how och entreprenörskap som lade grunden till företagets framgångsrika utveckling. 2012-2014 nominerades Logit till DI-Gasellföretag.

Niclas Schönfelder, Logit Europe AB